Razpis

RAZPIS ZA UDELEŽBO V SLOVENSKI ODPRAVI NA ROVERWAY 2016

1. ORGANIZATOR

Organizator 5. mednarodnega srečanja Roverway 2016 je Francoska taborniška federacija. Organizator slovenske odprave je Zveza tabornikov Slovenije - nacionalna skavtska organizacija (ZTS).

2. KRAJ IN ČAS

Roverway 2016 bo potekal v Franciji, s centralnim taborom v taborniškem centru Jambville v bližini Pariza. Udeleženci bodo šest polnih dni preživeli po različnih poteh v sedmih različnih regijah Francije, štiri polne dni pa bodo nato preživeli v centralnem taboru.

Uradni del Roverwaya se začne 3. avgusta 2016 in zaključi 14. avgusta 2016.

Slovenska odprava se začne 31. julija 2016 in zaključi 15. avgusta 2016.

3. SPLOŠNI POGOJI UDELEŽBE

a. Udeleženci
Udeleženci so lahko aktivni(e) člani(ce) ZTS s plačano članarino za leto 2016, stari od 16 do 22 let oz. rojeni od 14. avgusta 1994 do 3. avgusta 2000.

Udeleženci morajo biti aktivni v svojih vodih oziroma klubih do sedaj in do odhoda na Roverway 2016.

Zaradi sodelovanja na aktivnostih morajo udeleženci vsaj pogovorno govoriti enega od uradnih jezikov (angleški ali francoski jezik).

b. Vodniki
Vodniki so lahko aktivni(e) člani(ce) ZTS s plačano članarino za leto 2016, starejši od 18 let oz. rojeni 3. avgusta 1998 ali kasneje.

Naloga vodnika je, da vodi svojo skupino in komunicira z organizatorji odprave, organizatorji dogodka ter tujimi skupinami.

Zaradi sodelovanja na aktivnostih morajo vodniki vsaj pogovorno govoriti enega od uradnih jezikov (angleški ali francoski jezik).

c. Mednarodno osebje (IST)

Člani mednarodnega osebja so lahko aktivni člani(ce) ZTS s plačano članarino za leto 2016, stari 22 let ali več oz. rojeni 3. avgusta 1994 ali pred tem.

Mednarodno osebje bo sodelovalo pri pripravi in izvedbi programskih in drugih aktivnosti na Roverwayu.

Člani mednarodnega osebja morajo znati enega od uradnih jezikov (angleški ali francoski jezik).


Posebnosti bomo obravnavali individualno.

Vsi prijavljeni udeleženci, vodniki in člani mednarodnega osebja morajo sodelovati v vseh aktivnostih, ki jih zanje predvideva organizator že pred začetkom Roverwaya.

Če se ugotovi, da prijavljeni udeleženec ne izpolnjuje pogojev udeležbe ali da je s svojim obnašanjem grobo kršil taborniške zakone, ga lahko vodja odprave izključi iz odprave.

4. CENAZaradi narave akcije ter kopice nepredvidljivih dejavnikov (število udeležencev, prevoz, home hospitality ...) in želje, da bi udeležencem kar najugodneje ponudili največ, je končna cena odprave še odprta. V tem razpisu zato objavljamo ceno tabornine in ocenjenih stroškov za odpravo, ki vključuje 100 ljudi. 30 % bo potrebno plačati ob prijavi (od 15. septembra 2015 do 15. novembra 2015), 30 % do 15. januarja 2016 in 40 % do 15. marca 2016. Prva dela bosta fiksna, 210 € za udeležence in vodnike ter 180 € za člane osebja, tretji pa bo odvisen od dejanskih stroškov in natančneje predvidenih izračunov, ki bodo obravnavani skupaj z udeleženci in vodstvom odprave, predvidoma pa 280 € za udeležence in vodnike in 240 € za člane osebja. Ob prijavi mora torej udeleženec ali vodnik vplačati prvi obrok v višini 210 €, član osebja pa v višini 180 € najkasneje do 15. novembra 2015.

Prijavnina za udeležence in vodnike: 700 €
Prijavnina za člane osebja: 600 €

Cena vključuje strošek tabornine (380 € za udeležence in vodnike ter 290 € za člane osebja), prevoz v Francijo, hrano in prenočišče pred začetkom uradnega dela, skupno opremo, stroške srečanj, administrativne stroške. Vodstvo odprave se zavezuje k izbiri najboljšega ponudnika prevozov in morebitnih drugih storitev. Stroške prevoza do začetne lokacije (na eni izmed sedmih točk v Franciji) krijejo vodniki in udeleženci sami.

Po končanih prijavah bodo udeleženci aktivno sodelovali v procesu oblikovanja programa odprave. Ker Roverway ponuja tudi priložnost skupinskih prijav posameznih vodov, ZTS dopušča možnost, da se taka skupina v Francijo odpravi v lastni režiji, neodvisno od uradne odprave. Vodi, ki bi se odločili za tako obliko potovanja, naj o tem pred prijavo obvestijo vodjo odprave: roverway(at)taborniki.si.

5. PRIJAVE
Udeleženci in člani mednarodnega osebja se lahko prijavijo na obrazcih Roverway 2016, ki bodo na voljo po tem, ko bodo organizatorji sporočili, katere podatke bo potrebno zbrati.

Prijavnico bo potrebno oddati elektronsko, podpisano izjavo o tem, da ste (da so straši nepolnoletnih) udeleženci seznanjeni s pogoji za udeležbo, roki prijav in plačilnimi pogoji ter pogoji odprave in jih v celoti sprejemate, pa pošljete ob plačilu prvega obroka.

Prijavnico za vodnike in mednarodno osebje bo potrebno oddati elektronsko, podpisano izjavo o tem, da ste seznanjeni s pogoji za udeležbo, roki prijav in plačilnimi pogoji ter pogoji odprave in jih v celoti sprejemate, pa pošljete ob plačilu prvega obroka.

V primeru, da izjava ne bo prispela, je prijava neveljavna.

Izjavo pošljite na naslov:

Zveza tabornikov Slovenije
"Odprava za Roverway 2016"
Einspilerjeva 6
1000 Ljubljana

ali v elektronski obliki na roverway(at)taborniki.si.

6. ROKI IN PLAČILNI POGOJI
Oddaja prijav in izjav se začne 15. septembra 2015 in traja do 15. novembra.

Udeleženci akcije bodo lahko poravnali stroške tabornine v treh obrokih:
- udeleženci in vodniki: 210 € ob prijavi, 210 € do 15. januarja 2016 in (predvidoma) 280 € 15. marca 2016
- člani osebja: 180 € ob prijavi, 180 € do 15. januarja 2016 in (predvidoma) 240 € do 15. marca 2016.

Zveza tabornikov Slovenije
Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Davčna številka: SI 65720792

TRR: SI56 0201 0001 4142 372

Sklic: 00 10403 – številka članske izkaznice udeleženca

7. POGOJI ODJAVE

Do 15. novembra 2015 so možne odjave brez stroškov (vrnjena vsa vplačila).
Pri odjavah po 15. novembru 2015 bodo od vplačil odšteti že nastali stroški.
Pri odjavah po 15. marcu 2016 vplačil ne bo možno vrniti.
Da bi se izognili izgubi, predlagamo prijavljenim udeležencem, da za primer bolezni tik pred odhodom ali za druge opravičljive razloge zavarujejo potovanje pri zavarovalnici.


8. INFORMACIJE


Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodstvo odprave: roverway(at)taborniki.si.