petek, 20. januar 2012

Razpis za izbiro logotipa odprave

Delovna skupina za celostno podobo odprave na Roverway 2012 objavlja razpis za znak odprave.

Znak odprave je eden izmed ključnih elementov celostne podobe odprave, saj se bo uporabljal na vseh dopisih, obvezni opremi, spletni strani, na biltenih...

Znak odprave mora biti preprost in prepoznaven. Združevati mora elemente domače organizacije/države in elemente simbolov Roverwayja 2012. Pričakujemo znake odprave v skladu z naslednjimi kriteriji:

OBLIKA IN DIMENZIJE
 • oblika znaka ni predpisana
 • največja velikost je 35 cm2
 • izvedba znaka mora omogočati njegovo uporabo na vseh delih opreme
ELEMENTI
 • vsebovati mora elemente uradnega znaka Roverway 2012
 • vsebovati mora napis Roverway 2012
 • vsebovati mora napis Slovenija ter Finska
 • prepoznavnost – slovenska odprava
 • živahnost in razgibanost
 • največ 4 barve
OSTALO
 • izvedba znaka mora omogočati tisk in vezenje
 • avtor mora pripraviti tudi enobarvno različico
 • željen je natisnjen osnutek in elektronska različica (vektorska oblika)
 • avtor izbranega znaka se obvezuje, da v roku enega meseca po izboru, pripravi še grafične rešitve za celovito uporabo znaka

Rok za oddajo osnutkov je 29. 2. 2012.

Osnutke pošljite na naslov: ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE – NACIONALNA SKAVTSKA ORGANIZACIJA, Parmova 33, 1000 LJUBLJANA, s pripisom »NE ODPIRAJ – ZNAK ZA ROVERWAY 2012«.

Predloge bomo pregledali in skladno z zastavljenimi kriteriji izbrali najboljšega. V soglasju z avtorjem si pridržujemo pravico proste uporabe vseh prispelih idejnih predlogov. Izbrani znak za Roverway 2012 bo nagrajen s celotnim kompletom uradne opreme slovenske odprave.

Ni komentarjev:

Objavite komentar